تابلوپیچ

 

قابلیت استفاده برای انواع نخ
تنظیم اتوماتیک میزان تراکم نخ
دارای سیستم قابل تنطیم کشش نخ
دارای صفحه نمایش دیجیتال
برگشت اتوماتیک برای انجام آزمایش مجدد