ثبات مالشی اتوماتیک

 

قابلیت انجام تست مالشی رنگ در حالت خشک ومرطوب
دارای نمایشگر دیجیتال
دارای قابلیت انجام آزمایش به صورت اتوماتیک
قابلیت اعمال نیروی متفاوت
دارای قاب نگهدارنده پارچه