سایش

 

قابلیت استفاده برای چرم چوب فلز
قابلیت تنظیم تعدادسایش9999
قابلیت تعویض ساینده
قابلیت تغییرنیروی وارد برساینده
قابلیت تنظیم ارتفاع مکنده