سختی سنجش شور

 

قابلیت تنظیم ارتفاعابلیت تنظیم ارتفاع
قابلیت بارگذاری مختلف
قابلیت تنظیم موقعیت اولیه
قابلیت استفاده برای چرم ولاستیک
دارای دستگیره حذف بار
دارای حرکت عمودی آسان وبدون اصطکاک