فیتیله پیچ الکترونیکی

 

قابلیت اندازه گیری متراژ فیتیله ونیمچه نخ
دارای شمارنده بادقت1میلیمتر
دارای شمارنده افزایشی وکاهشی
دارای صفحه نمایش وصفحه کلید مسطح
دارای قیچی وقابلیت تیز شدن