کلاف پیچ الکترونیکی با قابلیت اتصال به ترازو

 

قابل برنامه ريزي بودن دستگاه
قابليت اتصال به ترازو
قابلیت محاسبه نمره نخ برحسب تمام واحد های رایج
قابليت جاي گيري دوك وبوبين روي قفسه بوبين ها
داراي شمارشگر ٣ رقمي ديجيتالي
قابليت اندازه گيري طول نخ از ١ تا ٩٩٩متر
داراي ترمز ديسكي
داراي ١٨ ماه ضمانت وخدمات پس از فروش