کلاف پیچ الکترونیکی بدون ترازو

 

قابل برنامه ريزي بودن دستگاه
قابليت جاي گيري دوك وبوبين روي قفسه بوبين ها
داراي شمارشگر ٣ رقمي ديجيتالي
قابليت اندازه گيري طول نخ از ١ تا ٩٩٩متر
داراي ترمز
قابلیت محاسبه نمره نخ برحسب تمام واحد های رایج
داراي ١٨ ماه ضمانت وخدمات پس از فروش