گردبر

 

قابلیت برش هر نوع پارچه
دارای مساحت100سانتی متر مربع
قابلیت استفاده از هر نوع تیغ
قابلیت تعویض آسان تیغ
دارای 8تیغ برای برش پارچه