لاستومر

 

دارای سیستم کنترل دیجیتالی
دارای صفحه نمایش دیجیتالی
دارای قابلیت تنظیم سرعت
دارای قابلیت اندازه گیری نیرو تا500نیوتن
قابلیت ذخیره دیتاومحاسبه میانگین نیرو
قابلیت نمایش میزان جابه جایی بر حسب میلیمتر
قابل استفاده برای چرم ولاستیک...