مارتیندل

 

دارای4یا 6جایگاه
دارای کانتر جدا گانه برای هر هد
دارای فک برای سایش وپرز دهی
دارای دو کورس حرکتی
دارای صفحه نمایش دیجیتال