نمونه رنگ کنی

 

قابلیت برنامه ریزی رنگ کنی تا15مرحله
قابلیت گرمایش باگریسرین یا مادون قرمز
قابلیت نمایش نمودارمراحل رنگ رزی
قابلیت استفاده تا 12مخزن 150سی سی
قابلیت ذخیره نمودار رنگرزی
صفحه نمایش دیجیتال گرافیکی
دارای صفحه کلید لمسی
دارای سیستم کنترل دما
دارای سیستم خنک کننده