استحکام سنج نخ - تنسایل تک ستونه

دقت 1 گرم
قابلیت انتخاب واحدهای نیرو
7وxpدارای برنامه تحت ویندوز
دارای کنترلرهای سرعت،مکان،نیرو
رسم منحنی تغییر مکان-تعدادنمونه
قابلیت اندازه گیری ازدیاد نخ تا%200
قابلیت اندازه گیری نخ تا20کیلوگرم
رسم منحنی تنش وکرنش-نیرو تغییر مکان
قابلیت برگشت جابجایی قاب به حالت اولیه
ذخیره وچاپ محاسبات انجام شده ونتایج آزمایشات
قابلیت راه اندازی و کنترل سرعت، نیرو و تغییر مکان قاب نیروآدرس: کاشان کیلومتر 5 بلوار قطب راوند - جنب ایران خودرو 2074ایمیل:reessanje@yahoo.comتلفن:8-03155534466فکس:03155534469اینستاگرام:reessanjco@تلگرام:.reessanj co@کانال تلگرام:https://t.me/Reessanjcoکلیه حقوق مطالب و عکس های سایت متعلق به شرکت نوین ریس سنج می باشد